Om Stavn 2

 

Stavn 2 er et sommerhus i Klint ca. 7 km i nordvestlig retning fra Nykøbing S. Grunden blev købt i 1965 af Henning Sørensen, som var medlem af FDF K 23 siden 1951 og frem til sin død den

11. december 2010. Han satte hus på grunden i 1974 og etablerede efterfølgende i perioden til 1977 en anneksbygning og et redskabsskur.

 

Henning forærede ejendommen til Stavnfonden i 2009, og i den forbindelse fulgte et større beløb til renovering. Hennings smukke tanke ved overdragelsen var, at FDF K 23s ledere og andre medarbejdere samt bestyrelsesmedlemmer i FDF K 23 og Stavnfonden, som udfører et uegennyttigt og frivilligt arbejde for børn og unge i Valby, sammen med deres familier kan benytte ejendommen til ferieformål.

 

Siden tinglysningen den 1. juli 2009 har mange frivillige med tilknytning til FDF K 23 og Stavnfonden i adskillige timer i weekender og på hverdage arbejdet hårdt med at renovere bygninger og omgivelser, således at det ”nye” sommerhus kunne indvies den 4. juni 2011 og derefter tages i brug.

Den nye shelter, Stavn 2 ½

Stavn 2 før renovering i 2009

Stavn 2 efter renovering 2011

Spisekøkken før renovering

Spisekøkken efter renovering

Stavn 2 • Hegnet 8 • Klint • 4500 Nykøbing S.